1397/10/20 11:19
بازديد از پل هاي زيرگذر
روز چهارشنبه مورخ 97/10/19 جناب آقای مهندس نوازنی مدیر کل محترم دفتر فنی استانداری و بخشدار محترم معصومیه به همراه مدیر کل محترم راه آهن اراک و معاون محترم عمرانی فرمانداری اراک و جمعی دیگر از مسئولین از پل های زیرگذر سطح بخش معصویه بازدید نموده و جهت حل مشکلات موجود تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved